Om oss

goTO Nordics AB är ett företag som är specialiserat på att utveckla regionala flygplatser. Vi tar ett helhetsansvar för såväl inkommande som utgående resor där vi paketerar, marknadsför och säljer upplevelser till och från regionen i befintliga linjenät såväl som i egenproducerade flygningar. Under 2017 har vi haft förmånen att se ca 500 resenärer på våra olika resor. Vi har haft egna flygningar mellan Skellefteå och Amsterdam samt mellan Kalmar och Haugesund (Norge). Vi har också lanserat eget flyg  från Kalmar till Riga (Valborg 2018). Vi har huvudkontor samt försäljning i Kalmar och försäljningskontori Skellefteå. Ägare till goTO Nordics AB är det norska bolaget Haugesund Travel AS och det irländsk/svenska bolaget IC Aviation Ltd. Självklart har vi ställt en resegaranti till Kammarkollegiet. För varje passagerare som bokar en resa med oss så ger vi ett bidrag till Fly Green Fund som är en fond som bidrar till att flyget kan ställa om från fossilt bränsle till biobränsle.