Coronaviruset uppdaterad 2020-04-03

Den extra ordinära situation som vi drabbats av på grund av Coronaviruset innebär en enorm arbetsbelastning för vår organisation. Vi har därför tvingats att stänga vår växel och vi kan tillsvidare endast kommunicera via email. Nu når oss på info@fly-goto.com. Vi jobbar hårt för att lösa den uppkomna situationen men kan ännu inte svara på alla frågor då vi måste få en ordentlig överblick av situationen. Vi behöver också avvakta för att se vilka åtgärder som regeringen kan tänkas förelå som stöd i krisen. Vi har därför beslutat följande angående våra resor i april 2020. Inga resor kommer att genomföras. Nedan listas de scenarion som vi just nu jobbar med. Vi kommer succesivt att informera och kontakta alla våra resenärer för att erbjuda alternativ enligt nedan.

Jönköping-Krakow 2 april uppdaterad 2020-03-26

Resan den 2 april ställs in. Bokade passagerare erbjuds att flytta bokningen till den avgång vi har till Prag den 8 oktober 2020. Erlagd betalning flyttas då över till den nya resan.  
Följande email har gått ut till våra resenärer:

Till våra resenärer på resan Jönköping - Krakow den 2 april. 

Som framgått av tidigare email så kommer inte resan att köras den 2 april på grund av konsekvenserna av Coronaviruset. Dessvärre har vi inte kunnat hitta ersättningsflyg till Riga under hösten. Vi erbjuder er därför att boka om resan till den avgång som vi har från Skellefteå till Prag den 8 oktober.

Mer om resan och hotell kan ni läsa om här https://www.gotonordics.com/hostweekend-prag-2020
De avgifter som ni betalat för vårens resa flyttas då över till höstens resa.
Vår bedömning är att virusets effekter och konsekvenser kommer att ha mattats av till hösten och att det åter går att genomföra resor. 

Ni kan svara på följande olika sätt: 

1. Returnera detta email och svara om ni önskar bli ombokade. Uppge bokningsnummer. Uppge vilket hotell ni önskar bo på. Ni får då en ombokningsbekräftelse på er email.

2 Returnera detta email och svara att ni vill avboka. Uppge bokningsnummer. Uppge bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.

Vi hoppas att ni har förståelse för den svåra situation vi hamnat i och vi hoppas naturligtvis att ni fortsätter att resa med oss. Tack för ert tålamod.

Skellefteå- Prag 30 april uppdaterad info 2020-03-17

Resan den 30 april flyttas fram. Bokade passagerare erbjuds att flytta bokningen till den avgång vi har till Prag den 15 oktober 2020. Erlagd betalning flyttas då över till den nya resan.  Följande email utskickat till våra resenärer:
Till våra resenärer på resan Skellefteå-Prag den 30 april.
Som framgått av tidigare email så kommer inte resan att köras den 30 april på grund av konsekvenserna av Coronaviruset. Vi erbjuder er därför att boka om resan till den avgång som vi har från Skellefteå den 15 oktober.
Mer om resan och hotell kan ni läsa om här https://www.gotonordics.com/skelleftea-hostweekend-i-prag
De avgifter som ni betalat för vårens resa flyttas då över till höstens resa.
Vår bedömning är att virusets effekter och konsekvenser kommer att ha mattats av till hösten och att det åter går att genomföra resor.

1. Returnera detta email och svara om ni önskar bli ombokade. Uppge bokningsnummer. Uppge vilket hotell ni önskar bo på. Ni får då en ombokningsbekräftelse på er email.

2 Returnera detta email och svara att ni vill avboka. Uppge bokningsnummer. Uppge bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.

Vi hoppas att ni har förståelse för den svåra situation vi hamnat i och vi hoppas naturligtvis att ni fortsätter att resa med oss. Tack för ert tålamod.

Karlstad - Prag 30 april uppdaterad 2020-03-20

Resan den 30 april flyttas fram. Vi jobbar hårt för att kunna flytta avgången till hösten 2020. Det handlar främst om att säkra flyg och hotellkapacitet. Vi kommer att hålla alla bokade passagerare uppdaterade om detta lyckas för att de på så sätt ska kunna erbjudas en ny möjlighet att resa till Prag .  Bokade passagerare erbjuds också att flytta bokningen till den avgång vi har till Krakow den 15 oktober 2020. Erlagd betalning flyttas då över till den nya resan. 
Följande email utskickat till våra resenärer:
Till våra resenärer på resan Karlstad-Prag den 30 april.

Som framgått av tidigare email så kommer inte resan att köras den 30 april på grund av konsekvenserna av Coronaviruset. Dessvärre har vi inte kunnat hitta ersättningsflyg till Prag under hösten. Vi erbjuder er därför att boka om resan till den avgång som vi har från Karlstad till Krakow den 15 oktober. Mer om resan och hotell kan ni läsa om här https://www.gotonordics.com/hostweekend-krakow-2020
De avgifter som ni betalat för vårens resa flyttas då över till höstens resa.
Vår bedömning är att virusets effekter och konsekvenser kommer att ha mattats av till hösten och att det åter går att genomföra resor.

Ni kan svara på följande olika sätt:

1. Returnera detta email och svara om ni önskar bli ombokade. Uppge bokningsnummer. Uppge vilket hotell ni önskar bo på. Ni får då en ombokningsbekräftelse på er email.

2 Returnera detta email och svara att ni vill avboka. Uppge bokningsnummer. Uppge bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.

Vi hoppas att ni har förståelse för den svåra situation vi hamnat i och vi hoppas naturligtvis att ni fortsätter att resa med oss. Tack för ert tålamod.

Sundsvall - Prag 23 april uppdaterad 2020-04-03

Resan den 23 april ställs in
Efter kontakt med flygbolag som just nu inte vet hur hösten ser ut, så har vi inte kunnat hitta ersättningsflyg till Prag – vilket vi har jobbat hårt med att försöka hitta, därav dröjsmålet.
Så det vi i dagsläget kan erbjuda er är avbokning med full återbetalning.

Returnera detta email och uppge bokningsnummer, samt bank namn och bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.
Vill ni inte uppge detta via mail, så kan vi kontakta er då det är dags för återbetalningar.

Den extra ordinära situation som Coronavirusets effekter har, innebär en stor belastning på vår organisation. Vi har även enormt tryck på telefonen så vi har nu valt att
tillfälligt stänga ned den och ni kan kommunicera med oss via info@fly-goto.com
Det, tillsammans med att vi avvaktar vilka åtgärder som kommer i regeringens olika krispaket , innebär att vi inte hinner att omgående betala tillbaka er avgift.

Kalmar - Prag 23 april uppdaterad 2020-03-26

Resan den 23 april ställs in.  Bokade passagerare erbjuds att flytta bokningen till den avgång vi har till Riga den 24 september 2020. Erlagd betalning flyttas då över till den nya resan.  
Följande email har skickats ut:
Till våra resenärer på resan Kalmar - Prag den 23 april.

Som framgått av tidigare email så kommer inte resan att köras den 23 april på grund av konsekvenserna av Coronaviruset. Dessvärre har vi inte kunnat hitta ersättningsflyg till Prag under hösten.

Vi erbjuder er därför att boka om resan till den avgång som vi har från Kalmar till Riga den 24 september.
Mer om resan och hotell kan ni läsa om här https://www.gotonordics.com/hostweekend-riga-2020.
De avgifter som ni betalat för vårens resa flyttas då över till höstens resa.
Vår bedömning är att virusets effekter och konsekvenser kommer att ha mattats av till hösten och att det åter går att genomföra resor.

Ni kan svara på följande olika sätt:

1. Returnera detta email och svara om ni önskar bli ombokade. Uppge bokningsnummer. Uppge vilket hotell ni önskar bo på. Ni får då en ombokningsbekräftelse på er email.

2 Returnera detta email och svara att ni vill avboka. Uppge bokningsnummer. Uppge bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.

Pga. att de extra ordinära omständigheterna så kommer vi att i första hand försöka kontakta alla våra resenärer, boka om hotell, flyg m.m., varav återbetalningen inte sker omgående.

Vi nås nu endast via mail då vi inte hinner svara på alla samtal och vi gör så gott vi kan och hinner med.
Vi hoppas att ni har förståelse för den svåra situation vi hamnat i och vi hoppas naturligtvis att ni fortsätter att resa med oss. Tack för ert tålamod.

Skellefteå - Riga 23 april uppdaterad 2020-03-25

Resan den 23 april ställs in. Bokade passagerare erbjuds att flytta bokningen till den avgång vi har till Prag den 15 oktober 2020. Erlagd betalning flyttas då över till den nya resan.  
Följande email har skickats till våra resenärer:
Till våra resenärer på resan Skellefteå - Riga den 23 april. 

Som framgått av tidigare email så kommer inte resan att köras den 23 april på grund av konsekvenserna av Coronaviruset. Dessvärre har vi inte kunnat hitta ersättningsflyg till Riga under hösten. Vi erbjuder er därför att boka om resan till den avgång som vi har från Skellefteå till Prag den 15 oktober.
Mer om resan och hotell kan ni läsa om här https://www.gotonordics.com/skelleftea-hostweekend-i-prag
De avgifter som ni betalat för vårens resa flyttas då över till höstens resa.
Vår bedömning är att virusets effekter och konsekvenser kommer att ha mattats av till hösten och att det åter går att genomföra resor. 

Ni kan svara på följande olika sätt: 

1. Returnera detta email och svara om ni önskar bli ombokade. Uppge bokningsnummer. Uppge vilket hotell ni önskar bo på. Ni får då en ombokningsbekräftelse på er email.

2 Returnera detta email och svara att ni vill avboka. Uppge bokningsnummer. Uppge bankkonto som återbetalning ska ske till. Ni får en avbokningsbekräftelse på er email.

Vi hoppas att ni har förståelse för den svåra situation vi hamnat i och vi hoppas naturligtvis att ni fortsätter att resa med oss. Tack för ert tålamod.