2019-05-31: goTO Nordics paketresor är nu klimatneutrala

 goTO Nordics AB meddelar idag att samtliga paketresor som företaget erbjuder från Kalmar, Skellefteå, Karlstad och Ängelholm kommer att klimatkompenseras med start den 1 juni. Såväl flygresa, transferbussar, hotell, utflykter och måltider kommer att vara 100 % klimatneutrala.  

- Genom vårt samarbete med GreenSeat, som är en del av företaget Climate Neutral Group B.V., kan vi kalkylera resornas klimatavtryck och en summa pengar fastställs, vilken sedan investeras i olika projekt. Dels investeras i vindkraftverk i Indien, dels i framtagandet av mer energieffektiva kokspisar samt biogasproduktion i Afrika säger Olle Fält, VD för goTO Nordics AB.

GreenSeat garanterar att mängden koldioxid som goTO Nordics kompenserar för kommer att matchas med en faktisk minskning av atmosfärisk koldioxid. När ett projekt har inspekterats får det ett godkännande, och varje ton sparad koldioxid numreras. Detta kallas en CO2-kredit. Varje kredit representerar en verifierad 1000 kilos reduktion i atmosfärisk koldioxid. Krediterna kallas Verified Emission Reductions (VERs).

Övervakning sker av oberoende internationellt erkända offsetrevisorer, t ex TÜV eller SGS. Revisorerna nomineras och inspekteras av FN. Dessa revisionsbyråer kontrollerar om ett projekt är upprättat och fungerar enligt en viss uppsättning regler. En sådan uppsättning regler kallas en "standard". GreenSeat arbetar endast med projekt som använder de strängaste internationella standarderna VCS och Gold Standard.

- Men vi vill ta ett steg till. Vi tror också att flygbranschen måste ställa om från fossilbränsle till biobränsle. Därför stöttar vi Fly Green Fund med en fast summa för varje passagerare som åker med oss. Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, vars målsättning är att öka efterfrågan, och få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden avslutar Olle Fält.

För mer information se:
https://www.gotonordics.com/miljopolicy
https://greenseat.nl/en/
http://www.flygreenfund.se/

eller kontakta:  
Olle Fält, goTO Nordics, 070-558 26 50

goTO Nordics AB är ett reseföretag som är specialiserat på att utveckla regionala flygplatser. Som samarbetspartner tar bolaget ett helhetsansvar för såväl inkommande som utgående resor, vilka paketeras, marknadsförs och säljs i befintliga linjenät såväl som i egenproducerade flygningar. goTO Nordics har huvudkontor på flygplatsen i Kalmar och försäljningskontor på flygplatsen i Skellefteå. goTO Nordics har ställt resegaranti till Kammarkollegiet. goTO Nordics resor klimatkompenseras alltid till 100 %.