2018-12-03: goTO Nordics samarbetar med Fly Green Fund

goTO Nordics AB, med huvudkontor i Kalmar och försäljningskontor i Skellefteå, har påbörjat ett samarbete med Fly Green Fund. goTO Nordics arrangerar paketresor med flyg till och från Kalmar och Skellefteå och kommer att bidra till Fly Green Fund med en summa varje år som baseras på antalet resenärer som åkt med bolaget. Utöver det kan företagets resenärer, på frivillig basis, bidra med en egen insättning i fonden genom att välja till det i bokningsprocessen hos goTO Nordics.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Målet är att så många som möjligt tillsammans ska ”kickstarta” marknaden för bioflygbränsle i Norden. Av pengarna som kommer in i fonden går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att stötta initiativ som bidrar till att få igång kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

- Vi kan med glädje konstatera att det finns en stor enighet bland flygbranschens alla aktörer att ställa om till fossilfritt bränsle. Redan idag finns det bioflygbränsle motsvarande 5 % av alla flygresor från Kalmar till Stockholm i Kalmar Öland Airports tankanläggning. Utmaningen just nu är att tillgången inte kan matcha efterfrågan och att produktionskostnaden ännu är för hög. Fly Green Fund har därför en viktig funktion att fylla genom att skapa bättre förutsättningar för att lyckas matcha efterfrågan och tillgång och därmed sänka kostnaden, säger Olle Fält, VD för goTO Nordics AB.

- Det är riktigt kul att goTO Nordics AB både bidrar direkt och erbjuder sina resenärer att bidra till Fly Greeen Fund. Det betyder att vi kommer att kunna köpa in mer bioflygbränsle och därmed reducera koldioxidutsläppet från flyget. Nu mer än någonsin är det viktigt att vi tillsammans gör vad vi kan för att minska utsläpp som påverkar den globala uppvärmningen, säger Susanne Sävenfalk VD för Fly Green Fund.

För mer information kontakta:

Susanne Sävenfalk, VD Fly Green Fund, 070-284 14 03

Olle Fält, VD goTO Nordics, 070-5582650

Här finns mer information om Fly Green Fund.

Här finns mer information om goTO Nordics