Miljöpolicy

goTO Nordics tycker att flyget och flygresor fyller en viktig funktion. Våra resenärer får möjligheten att upptäcka nya länder och kulturer, vilket ökar förståelsen för hur andra människor har det.  Det öppnar upp dialoger som kan förebygga fördomar och kanske till och med  förhindra konflikter.

Flyget skapar också arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länder som, av olika skäl, inte har det lika välbeställt som vi har i Norden. Vi har dock ett ansvar att se till att det vi erbjuder får ett så litet avtryck som möjligt på vår vackra jord.

Vi har därför valt tre inriktningar som vi följer för att minimiera påverkan på miljön;

1. Vi klimatkompenserar ALLA våra resor.  Vi låter inte våra resenärer välja. Kostnaden för klimatkompensationen är inbakad i priset från början. På hela resan. Flyg, transfer, utflykter, boende och måltider. 100 % klimatneutralt. Vi samarbetar med Green Seat som hjälper oss att kalkylera våra resors utsläpp för att sedan garantera att mängden CO2 vi kompenserar för, kommer att matchas med en faktisk minskning av atmosfärisk CO2. För närvarande sker det genom projekt som ger mer effektiv användning av ugnar i Afrika, utbyggnad av vindkraft i Indien samt biogasproduktion i Afrika.

När ett projekt har inspekterats får det ett godkännande, och varje ton sparad CO2 numreras. Detta kallas en CO2-kredit. Varje kredit representerar en verifierad 1000 kilo reduktion i atmosfärisk CO2. Krediterna kallas Verified Emission Reductions (VERs). Övervakning sker av oberoende internationellt erkända offsetrevisorer, t ex TÜV eller SGS. Revisorerna nomineras och inspekteras av FN.

Dessa revisionsbyråer kontrollerar om ett projekt är upprättat och fungerar enligt en viss uppsättning regler. En sådan uppsättning regler kallas en "standard". GreenSeat arbetar endast med projekt som använder de strängaste internationella standarderna VCS och Gold Standard vilka utvecklats av WWF och FN. Läs mer här.

2. Men vi vill ta ett steg till. Vi tror också att flygbranschen måste ställa om från fossilbränsle till biobränsle. Därför stöttar vi  Fly Green Fund med en fast summa för varje passagerare som åker med oss. Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom biobränsle. Målet är att öka efterfrågan och få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden. Du kan också välja att bidra ytterligare som resenär genom att lägga till ditt bidrag i vår bokningsprocess. Ditt bidrag är naturligtvis frivilligt och går oavkortat till Fly Green Fund.  Läs mer här.

3. Vi ger inte ut några egna trycksaker. All information om våra resor finns på vår hemsida och fördjupad information om t.ex. resmål eller hotell finns i form av PDF-filer.