Öppet brev från verkligheten i Coronavirusets kölvatten

Coronavirusets utbredning kunde inte ha kommit vid ett sämre tillfälle för oss på goTO Nordics.
Några månader tidigare eller senare hade gjort en stor skillnad. Nu blev det så att halva vår årsomsättning försvann över en natt. Poff! Borta! Inte alls på grund av oss utan på grund av, helt nödvändiga beslut, utanför vår kontroll. Självklart måste åtgärder vidtas för att stoppa smittspridningen av Coronaviruset. Men de ekonomiska konsekvenserna för oss är osedvanligt brutala. Resebranschen drabbas alltid först och hårdast när katastrofer inträffar.

Låt mig förklara den situation vi hamnat i och vad vi gör för att komma till rätta med den och slutligen vilken hjälp som behövs.

goTO Nordics arrangerar paketresor till weekenddestinationer i Europa från regionala flygplatser i Sverige. 50 % av årets resor var planerade att gå av stapeln i april 2020. Vår verksamhet är mycket hårt reglerad. Dels lyder vi under Paketreselagen som bygger på ett EU-direktiv och dels måste vi avsätta kapital till en Resegarantifond som hanteras av Kammarkollegiet.

Enligt Paketreselagen ska vi senast inom 14 dagar återbetala 100 % av de pengar som betalats in av våra resenärer om resan ställs in, oavsett anledning. Det kan vara att vi bestämmer att ställa in p.g.a. för få resenärer eller att vi inte kan garantera säkerheten på destinationen. Men det kan också vara om UD avråder från att resa. En lag som utformats för att konsumenten ska ha en trygghet i den stund den bokar en resa. Men det är också en lag som konstruerats för normalfallet och där lagstiftaren självfallet inte kunnat föreställa sig det globala kaos som Coronaviruset orsakat.

Resegarantifonden som hanteras av Kammarkollegiet har som syfte att skydda resenären och researrangören om något inträffar när väl resenären är på plats på destinationen. Om researrangören eller flygbolaget går i konkurs ska Resegarantin täcka kostnader för att boka om resenärerna så att de kommer hem utan att lida ekonomisk skada. För goTO Nordics del innebär Resegarantin två val för våra resor som var planerade för april 2020. Antingen avsätter vi 5.400.000 kronor på ett spärrat konto i vår bank (en orimlig summa som dödar likviditet och hindrar kapitalet att jobba i bolaget) eller försäkrar vi oss, vilket vi gjort, genom en mycket dyr premie, för motsvarande summa.

När vi plötsligt ställs inför att UD avråder från resor p.g.a. Coronaviruset har vi redan en del av kostnaderna för resan betalda. Vi har bokningsavgifter till flygbolag, hotell, agenter, guider och marktransporter. Dessa kostnader är av det slaget att de inte återbetalas till oss om resan ställs in. Vi har också kostnader för personal, hyra, försäkringspremier, bokningssystem, betalningslösningar och externa tjänster som bokföring och revisor.
I princip har vi inga bokföringsmässiga intäkter årets första tre månader men i april bokförs intäkterna som ska täcka våra kostnader för årets 6 första månader. Vi har dock en stadig ström av inbetalningar från resenärer vilket gör att vårt kassaflöde är positivt och vi har möjlighet att betala ovan nämnda utgifter.

Vi hade leasat 6 flygplan med totalt 1045 platser för att flyga till bland Krakow och Prag. Samtliga 6 flyg var fullbokade. För första gången sedan starten av företaget i början på 2017 kunde vi se att företaget skulle generera vinst. Tidigare år har varit uppbyggnadsår där vi själva, och externa investerare, byggt upp företaget med nödvändig kompetens och teknik för att kunna synliggöra varumärket. Få av de första resorna har genererat vinst men ansetts som nödvändiga för att visa marknaden att vi satsar seriöst och långsiktigt.

Vi har försökt att styra om avgångarna till hösten för att erbjuda våra resenärer att genomföra resan vid ett senare tillfälle. Vi har försökt att genomföra förhandlingar med flygbolag som, precis som vi, drabbats av Coronaviruset och tvingats att sätta sina flygplan på marken då de fått avbokningar av större researrangörer. De vet inte överhuvudtaget om de finns kvar som bolag i höst. Vi har samtal med hotellkedjor som permitterat tiotusentals medarbetare då beläggningen på deras hotell har gått från 100 % till 5 % på några dagar. Dominoeffekten blir dramatisk och kommunikationen blir lidande då ingen, och jag menar ingen, kan sia om hur framtiden ser ut.

Den anstormning av telefonsamtal och email som vi fått sedan UD avrådde från resor är enorm. Vi har tvingats att stänga vår telefonväxel för att hinna med att administrera avbokningar och ombokningar. Vi behöver också se hela bilden av det inträffade innan vi betalar tillbaka våra resenärers pengar. Det är ett problem vi delar med såväl mindre som större kollegor i branschen har vi erfarit. Vi sliter och gör vårt bästa. Vi har problem med sömnen och en ständig oro för hur detta ska sluta. Dessvärre kan vi se att också större och mer namnkunniga företag och personer i resebranschen har samma besvärliga situation som oss. Det är en bransch med låga marginaler och det finns inga krigskassor för liknande situationer.

De olika åtgärdspaket som presenterats av regeringen är bra, om än sena. Dock hjälper de andra branscher mer än oss. Jag avstår från att kommentera dem i detalj. Vi ser dock att det finns två enkla åtgärder som regeringen skulle kunna sätta in snabbt för att rädda resebranschen från en katastrof;

Tillse att Konsumentverket genom EU tillfälligt ändrar paketreselagen så att en längre återbetalningstid är möjlig. Då kan branschen bättre överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Att sedan lagen måste ändras helt inför framtiden kan vi lämna åt sidan tills vidare.
Frigör de medel som finns i Kammarkollegiets Resegarantifond så att researrangörer kan ansöka om medel från fonden för att täcka de extra och orimliga kostnader de drabbats av. Resegarantifonden består ju av pengar som betalats in av branschen och belastar därmed inte statsbudgeten Det är orimligt att våra resenärer ska behöva agera bank när vi själva, gemensamt i branschen, avsatt kapital. Det borde vara en självklarhet att detta kapital kommer reseföretagen tillgodo. När, om inte nu, ska de annars användas? Och det brådskar!

 

Olle Fält, goTO Nordics AB