Resegaranti

goTO Nordics AB har tecknat skydd vid obestånd hos Gar-Bo Försäkring AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, 010-221 88 00, info@gar-bo.se. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av goTO Nordics AB:s obestånd.

Läs mer om goTO Nordics resegaranti på Kammarkollegiets hemsida